Bilirubinometr - miernik bilirubiny 

Bilirubinometr - bezinwazyjny miernik żółtaczki

Bilirubinometr - miernik żółtaczki to bezinwazyjne urządzenie do pomiaru bilirubiny u noworodków. Dzięki zaawansowanej technologii badanie przeprowadzane jest bez kłucia dziecka, co oszczędza mu stresu. Miernik bilirubiny działa na zasadzie światła ksenonowego, które poprzez prześwietlenie kawałka skóry jest w stanie dokonać analizy, a tym samym zmierzyć zawartość bilirubiny. Pomiar dokonuje się poprzez przyłożenie czujnika do skóry i wykonanie błysku światłem ksenonowym. Całośc badania trwa tylko kilka sekund i jest całkowicie bezbolesne dla noworodka. Wynik badania widoczny jest już po 1 sekundzie. Bilirubinometr zasilany jest bateriami AA lub specjalnymi akumulatorami. Bilirubinometr Miernik bilirubiny jest coraz cześciej standardowym wyposażeniem szpitali, NZOZ, szkół rodzenia, położnych środowiskowych. Dzięki nowoczesnej technologii pomiary wykonywane są szybko i bezboleśnie. Nasza firma jest wyłącznym dystrybutorem mierników bilirubiny firmy M&B na Polskę. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na bilirubinometry oraz mobilne lampy do fototerapii Bilibed do leczenia żółtaczki u noworodków.

Bilirubinometr

Przezskórny pomiar stężenia bilirubiny TcB to obecnie standard postępowania klinicznego z noworodkiem, redukujący ból i stres związany z pobraniem krwi z pięty dziecka, a także znacznie dokładniejszy od oceny wizualnej (opartej na ocenie zabarwienia skóry i spojówek noworodka). Bezinwazyjny miernik bilirubiny MBJ20 umożliwia zatem niezwykle precyzyjne oszacowanie stężenia bilirubiny, z dokładnością rzędu 1 mg/ dl dla wartości fizjologicznych oraz 1,5 mg/ dl dla wartości podwyższonych. Tym, co jeszcze wyróżnia wspomniany miernik żółtaczki, jest jego uniwersalność- możliwość dokonania wiarygodnego pomiaru w warunkach zarówno szpitalnych, jak i ambulatoryjnych. Jest to niezwykle istotne dla noworodków opuszczających szpital w drugiej dobie po urodzeniu, podczas gdy bilirubina osiąga maksymalne wartości w 2- 4 dobie po urodzeniu. Przeoczenie tego faktu implikuje poważne skutki w postaci opóźnienia diagnostyki i fototerapii; dzięki pomiarowi przezskórnemu za pomocą mobilnego bilirubinometru MBJ20 możliwy jest natychmiastowy pomiar.

Żółtaczka noworodkowa pojawia się u większości noworodków; jako fizjologiczny stan pourodzeniowy najczęściej ma łagodny przebieg i tendencję do samoistnego ustąpienia. U części noworodków dochodzi jednak do znacznej hiperbilirubinemii, powikłanej licznymi komplikacjami zdrowotnymi. Z racji potencjalnej toksyczności bilirubiny jej poziom w surowicy winien być stale monitorowany. Jak najwcześniejsze rozpoznanie dynamicznie rozwijającej się hiperbilirubinemii stanowi warunek konieczny do szybkiej interwencji medycznej zapobiegającej rozwojowi poważnych powikłań ( z encefalopatią włącznie). Jednym z najistotniejszych wymogów współczesnej diagnostyki medycznej jest jak najmniejsza inwazyjność badania, skorelowana z precyzją i czułością pomiaru. Szczególnego znaczenia nabiera to w przypadku badań noworodków, dla których pobranie krwi jest zabiegiem traumatyzującym i stanowi potencjalne wrota dla zakażenia. Stąd rosnąca popularność metody bezinwazyjnego szacowania bilirubinemii w surowicy krwi.

Obserwacja każdego noworodka pod katem żółtaczki to wymóg na każdym oddziale neonatologicznym, udokumentowany odpowiednimi protokołami oceny noworodka. Pomiar przezskórny szacujący poziom bilirubiny winien być wykonany w pierwszej dobie życia dziecka i- w razie jakichkolwiek nieprawidłowości- uzupełniony pomiarami kontrolnymi.